Skoči na vsebino
Projekt

Partnerji

Inštitut za razvoj podjetništva je raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 2005, ki se osredotoča na spodbujanje podjetništva za vsakogar. Glavna dejavnost organizacije je izvajanje projektov v okviru nekaterih najbolj vplivnih in inovativnih programov v Evropi, kot sta programa HORIZON 2020 in programi ERASMUS +.

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa je ena najbolj dinamičnih in inovativnih raziskovalnih univerz na Portugalskem, specializirana za podjetniške študije in ekonomijo, družbene vede in javne politike ter tehnologiijo in arhitekturo. Združuje osem raziskovalnih središč in ima 10.500 študentov, od tega je 21 % tujih; 300 profesorjev, skoraj 400 zaposlenih rednih raziskovalcev in 275 drugih zaposlenih.

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) je špansko zasebno podjetje za usposabljanje na visoki ravni; je pionir pri soustvarjanju usposabljan za podjetja, odrasle in mlade, s področja inovativnih konceptih, ustanavljanja podjetij, zaposljivosti, temeljnih spretnosti, pismenosti in matematičnih spretnosti, podjetništva in usposabljanja za mehke in trde veščin.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je bila ustanovljena leta 2008 in je po slovenskem pravu samostojna fakulteta. FOŠ ima akreditirane študijske programe Menedžment kakovosti na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni ter Menedžment v turizmu na dodiplomski ravni. FOŠ je inovativen in je usmerjen k osebnemu razvoju študentov, njegovi profesorji pa imajo bogate akademske in praktične izkušnje na teh področjih.

Poklicna šola Epralima je zasebna in zadružna šola, ki se osredotoča na poklicno izobraževanje in usposabljanje, ponuja programe usposabljanja za mladino in odrasle na II. in IV. evropski ravni. Glavni poudarek šole je na poklicnem izobraževanju in usposabljanju mladih ter uspešnem prehodu med šolo in trgom dela.

DRPDNM je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, mladine in kulture. Ustanovljena je bila leta 1993 in se od takrat z vključevanjem socialno izključenih skupin osredotoča na svojo vizijo prispevati k bolj vključujoči družbi za vse, kar vključuje storitev socialnega varstva s ciljem vzpostavitve pogojev za enakopravnejše vključevanje odtujenih skupin v družbo.

SINERGIE, ponudnik za poklicno izobraževanje in usposabljanje in središče za raziskave in razvoj ter inovacije, je bil ustanovljen leta 2001 z namenom pospeševanja razvoja in spretnosti na področju izobraževanja, raziskav in razvoja, še posebno v naslednjih sektorjih: družbene vede, IKT, energija, okolje, varnost in zdravje.

Psychometrics Srl, društvo za usposabljanje in zaposlovanje, razvija teste in orodja za ocenjevanje sposobnosti, način razmišljanja, spretnosti, zanimanj in kognitivnih procesov na področjih kadrovskega menedžmenta, izobraževanja, rehabilitacije, orientacije in usposabljanja.