Evropski projekt

WELLy

Predstavitev profila Menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu za preprečevanje in boj proti stresu, povezanim z delom

OPIS PROJEKTA

O WELLyju

Projekt WELLy obravnava vpliv fizičnega in psihosocialnega delovnega okolja na zdravje in dobro počutje zaposlenih. Menedžer za dobro počutje na delovnem mestu mora biti usposobljen za preprečevanje in zmanjševanje stresa na delovnem mestu, zato je nujno potrebno določiti njegove komptence. To je tudi cilj projekta WELLy. Ko bodo kompetence menedžerja, potrebne za povečanje angažiranosti zaposlenih, njihovega zdravja in dobrega počutja, ugotovljene, bo pred nami izziv, kako podpreti menedžerja pri razvijanju teh kompetenc in njihovi uporabi pri njegovem pristopu k delu z zaposlenimi.

CILJI PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glede na eksponentno povečanje stresnih situacij na delovnem mestu in širjenja depresije med evropskimi državljani je cilj projekta WELLy določiti vlogo menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu (MDP), zadolženega za zagotavljanje pravičnih vsakodnevnih delovnih pogojev in čim bolj zdravega delovnega okolja za vsakega zaposlenega, da se splošna kakovost življenja na delovnem mestu izboljša v organizaciji in v vseh gospodarstvih.

V okviru projekta WELLy bomo:

  • spodbujali proaktiven pristop in poudarjali glavno vlogo, ki jo menedžerji lahko imajo pri zmanjševanju težav, povezanih s stresom;
  • predstavili profil Menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu in razvili program usposabljanja.

NOVICE

Preberite naše najnovejše novice in se seznanite z našim delom.

manager-vs-leader

Menedžer ali vodja?

V poslovnem okolju je običajno, da lastnosti vodje implicitno pripišemo tudi menedžerju, kot da bi bila koncepta teh dveh besed popolnoma enaka. Čeprav sta obe osebi postavljeni na isti ravni…
Strategy work place

KAKO IZBOLJŠATI POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

V kolikor je zelo stresno delovno okolje kronična težava, lahko povzroči trajne fiskalne in kadrovske tegobe, zato vam predstavljamo šest načinov, kako lahko delodajalci izboljšajo duševno zdravje na delovnem mestu.…