Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ΤΟ ΕΡΓΟ

Εταίροι

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων σε ορισμένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 και ERASMUS +.

Το ISCTE είναι ένα από τα πιο δυναμικά και καινοτόμα ερευνητικά πανεπιστήμια στην Πορτογαλία που ειδικεύεται στις επιχειρηματικές σπουδές, τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, τη δημόσια πολιτική, την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική. Φιλοξενεί 8 ερευνητικά κέντρα και έχει 10.500 φοιτητές (εκ των οποίων το 21% είναι ξένοι), 300 καθηγητές, σχεδόν 400 ερευνητές πλήρους απασχόλησης και 275 προσωπικό.

To FYG είναι μια Iσπανική ιδιωτική επιχείρηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου, πρωτοπόρος στη συν-δημιουργία εταιρικών σχέσεων, σε καινοτόμες ιδέες κατάρτισης ενηλίκων και νέων, στη δημιουργία επιχειρήσεων, την απασχόληση, και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, γραφής και αριθμητικής, επιχειρηματικότητας, οριζοντίων και κάθετων δεξιοτήτων.

Το τμήμα στουδών οργάνωσης στο Novo Mesto (FOS) της Σλοβενίας ιδρύθηκε το 2008 ως ανεξάρτητο βάση νομικού πλαισίου της χώρας. Το FOS έχει διαπιστευμένα προγράμματα σπουδών στη διαχείριση ποιότητας σε πανεπιστημιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και στη διοίκηση στον τομέα του τουρισμού σε προπτυχιακό επίπεδο. Το FOS είναι καινοτόμο και προσανατολισμένο στην προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών και έχει μέλη διδακτικού προσωπικού με πλούσια ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία στον τομέα.

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Epralima είναι μια ιδιωτική και συνεργατική Σχολή που επικεντρώνεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, προσφέροντας μαθήματα εκπαίδευσης ένων και ενηλίκων 3ου και 4ου Ευρωπαϊκού επιπέδου. Το επίκεντρο της Σχολής είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Νέων και η επιτυχής μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας.

Το DRPDNM είναι μη κυβερνητική και ανθρωπιστική οργάνωση που εργάζεται για τo δημόσιο συμφέρον στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της νεολαίας και του πολιτισμού. Ιδρύθηκε το 1993 και από τότε οραματίζεται να συμβάλει στην δημιουργία μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, και την ένταξη των ομάδων αυτών μέσω υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για πιο ισότιμη ένταξη.

Το SINERGIE, φορέας παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και Κέντρο Έρευνας για την Ανάπτυξη και την Καινοτομία, ιδρύθηκε το 2001 με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της Ε&Α, εστάζοντας ιδίως στους ακόλουθους τομείς: Κοινωνικές Επιστήμες, ΤΠΕ, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ασφάλεια και Ασφάλεια, Υγεία.

Το Psychometrics Srl, μια εταιρεία εκπαίδευσης και ανθρώπινου δυναμικού, αναπτύσσει και δοκιμάζει εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων, δεξιοτήτων, και γνωστικών διαδικασιών στους τομείς διαχείρισης προζωπικού, εκπαίδευσης,αποκατάστασης,προσανατολισμού και κατάρτισης.