PROJEKT

IZIDI

O izidih WELLyja

Na začetku bo narejena analiza stanja v partnerskih državah, Evropski uniji in ZDA, ki bo pripeljala do povzetka literature in zbirk študij primerov podjetij, ki so uporabljala orodja ter pravila za ravnanje in zagotavljanje dobrega počutja v organizacijah.

Naredili bomo tudi empirično raziskavo, katere namen je neposredno pridobivanje podatkov od podjetij (zaposlenih in delodajalcev) in združenj za varovanja delavskih pravic (IO1). Ti podatki bodo predstavljali konceptualno osnovo za opredelitev strokovnega profila MDP in s tem povezanim kurikulum in programom usposabljanja (IO2-IO3), kar bo vodilo do njegove prepoznavnosti na ravni EU (IO4) in razvoja priročnika z optimalnimi orodji za izvajanje ukrepov za preprečevanje in boj proti stresu na delovnem mestu (IO5).

Zaradi razširjanja intelektualnih rezultatov se bodo izvajale različne dejavnosti (na primer: multiplikativni dogodek, mednarodna konferenca, sporočila za javnost, glasila, družbeni mediji …).

I.O1

ANALIZA STANJA POČUTJA NA DELOVNEM MESTU

  • RAZISKAVA

Na začetku bo izvedena analiza stanja v partnerskih državah, Evropski uniji in ZDA, ki bo pripeljala do povzetka literature in zbirki študij primerov podjetij, ki so uporabljala orodja ter pravila za ravnanje in zagotavljanje dobrega počutja v organizacijah. Narejena bo tudi empirična raziskava, katere namen bo neposredno pridobivanje podatkov od podjetij (zaposlenih in delodajalcev) in združenj za varovanje delavskih pravic.

I.O2

STROKOVNI PROFIL MENEDŽERJA ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU IN OPREDELITEV PROGRAMA USPOSABLJANJA

  • USPOSABLJANJE

V okviru projekta se bo razvil strokovni profil menedžerjev, ki delajo v evropskih malih in srednjih podjetjih, in predstavil nov strokovni profil menedžer za dobro počutje na delovnem mestu. Modularni učni načrt usposabljanja, ki posebej obravnava razvoj menedžmenta in psiholoških veščin za dobro počutje na delovnem mestu, bo razvit za podporo pridobivanju ključnih kompetenc visokih vrednosti, potrebnih za strokovnjaka na področju dobrega počutja na delovnem mestu.

I.O3

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA MENEDŽERJE ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU IN PILOTNO TESTIRANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA

  • USPODABLJANJE

Organiziranje poklicnega usposabljanja ter pilotno testiranje le tega v partnerskih državah in vrednotenje na podlagi določenih meril za ocenjevanje.

I.O4

POSTOPEK POTRDITVE NA RAVNI EVROPSKE UNIJE ZA STROKOVNI PROFIL MENEDŽERJA ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

  • POSTOPEK POTRDITVE

Na koncu raziskovalne in pilotne faze bo razvit model evalvacije spretnosti menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu. Za širšo prepoznavnost na evropski ravni bodo izpeljane številne dejavnosti.

I.O5

NASTANEK PRIROČNIKA ZA DELO MENEDŽERJA ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

  • PRIROČNIK

Nastanek priročnika z optimalnimi orodji za izvajanje ukrepov za preprečevanje in boj proti stresu na delovnem mestu.