Skoči na vsebino
PROJEKT

IZIDI

O izidih WELLyja

Na začetku je bila narejena analiza stanja v partnerskih državah, Evropski uniji in ZDA, ki je pripeljala do povzetka literature in zbirk študij primerov podjetij, ki so uporabljala orodja ter pravila za ravnanje in zagotavljanje dobrega počutja v organizacijah.

Naredili smo tudi empirično raziskavo, katere namen je neposredno pridobivanje podatkov od podjetij (zaposlenih in delodajalcev) in združenj za varovanja delavskih pravic (IO1). Ti podatki predstavljajo konceptualno osnovo za opredelitev strokovnega profila MDP in s tem povezanim kurikulum in programom usposabljanja (IO2-IO3), kar je vodilo do njegove prepoznavnosti na ravni EU (IO4) in razvoja priročnika z optimalnimi orodji za izvajanje ukrepov za preprečevanje in boj proti stresu na delovnem mestu (IO5).

Zaradi razširjanja intelektualnih rezultatov so se izvajale različne dejavnosti (na primer: multiplikativni dogodek, mednarodna konferenca, sporočila za javnost, glasila, družbeni mediji …).

I.O1

ANALIZA STANJA POČUTJA NA DELOVNEM MESTU

Na začetku je bila izvedena analiza stanja v partnerskih državah, Evropski uniji in ZDA, ki je pripeljala do povzetka literature in zbirki študij primerov podjetij, ki so uporabljala orodja ter pravila za ravnanje in zagotavljanje dobrega počutja v organizacijah. Narejena je bila tudi empirična raziskava, katere namen je neposredno pridobivanje podatkov od podjetij (zaposlenih in delodajalcev) in združenj za varovanje delavskih pravic.

I.O2

STROKOVNI PROFIL MENEDŽERJA ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU IN OPREDELITEV PROGRAMA USPOSABLJANJA

V okviru projekta se je razvil strokovni profil menedžerjev, ki delajo v evropskih malih in srednjih podjetjih, in predstavil nov strokovni profil menedžer za dobro počutje na delovnem mestu. Modularni učni načrt usposabljanja, ki posebej obravnava razvoj menedžmenta in psiholoških veščin za dobro počutje na delovnem mestu, je bil razvit za podporo pridobivanju ključnih kompetenc visokih vrednosti, potrebnih za strokovnjaka na področju dobrega počutja na delovnem mestu.

I.O3

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA MENEDŽERJE ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU IN PILOTNO TESTIRANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA

Organiziranje poklicnega usposabljanja ter pilotno testiranje le tega v partnerskih državah in vrednotenje na podlagi določenih meril za ocenjevanje.

Za več informacij nas prosim kontaktirajte na projektna-pisarna@fos-unm.si

I.O4

POSTOPEK POTRDITVE NA RAVNI EVROPSKE UNIJE ZA STROKOVNI PROFIL MENEDŽERJA ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

Na koncu raziskovalne in pilotne faze se je razvil model evalvacije spretnosti menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu. Za širšo prepoznavnost na evropski ravni so bile izpeljane številne dejavnosti.

I.O5

NASTANEK PRIROČNIKA ZA DELO MENEDŽERJA ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

Nastanek priročnika z optimalnimi orodji za izvajanje ukrepov za preprečevanje in boj proti stresu na delovnem mestu.