Skoči na vsebino
OPIS PROJEKTA

O WELLyju

Projekt WELLy: Predstavitev profila menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu za preprečevanje stresa, povezanega z delom, in boj proti njemu obravnava vpliv fizičnega in psihosocialnega delovnega okolja na zdravje in dobro počutje zaposlenih.

V zadnjem desetletju je literatura, ki raziskuje povezavo med organizacijskim vedenjem in počutjem zaposlenih, izjemno narasla in njeno dosledno sporočilo je, da je način ravnanja z zaposlenimi ključni dejavnik njihovega zdravja in dobrega počutja (Skakon in sodelavci, 2010; Kelloway in Barling, 2010).

To je tudi razlog, zakaj je nujno potrebno začrtati kompetence, ki naj bi jih menedžer imel, da bi lahko pravilno pristopil k preprečevanju in zmanjševanju stresa na delovnem mestu.

To počne projekt WELLy in po opredelitvi vodstvenih kompetenc, potrebnih za vzpostavljanje zavzetosti zaposlenih, zdravja in dobrega počutja, je izziv podpreti vodje, da te kompetence razvijejo in jih uporabijo pri svojem pristopu k vodenju zaposlenih.

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

1. september 2019 – 31. avgust 2022

ŠTEVILKA PROJEKTA

2019-1-SI01-KA202-060391

UČINEK WELLyja

Kot splošen rezultat je v projektu oblikovan nov profil delovnega mesta za menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu z družbenega vidika kot tudi z vidika podjetja. Iz vidika podjetij manjši stres na delovnem mestu izboljša produktivnost in zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih. Z družbene perspektive se delež ekonomsko neproduktivnega in produktivnega časa v človekovem življenju izboljša, zaradi zmanjšanja časa bolezni, brezposelnosti in/ali predčasne upokojitve.