OPIS PROJEKTA

O WELLyju

Projekt WELLY: Uvedba profila delovnega mesta menedžer za dobro počutje na delovnem mestu obravnava vpliv fizičnega in psihosocialnega delovnega okolja na zdravje in dobro počutje zaposlenih.

V zadnjem desetletju je literatura, ki raziskuje povezavo med organizacijskim vedenjem in počutjem zaposlenih, izjemno narasla in njeno dosledno sporočilo je, da je način ravnanja z zaposlenimi ključni dejavnik njihovega zdravja in dobrega počutja (Skakon in sodelavci, 2010; Kelloway in Barling, 2010).

To je tudi razlog, zakaj je nujno potrebno začrtati kompetence, ki naj bi jih menedžer imel, da bi lahko pravilno pristopil k preprečevanju in zmanjševanju stresa na delovnem mestu.

To je cilj projekta WELLy, in ko bodo v projektu ugotovljene kompetence menedžerja, potrebne za povečanje angažiranosti zaposlenih in njihovega zdravja ter dobrega počutja, bo pred nami nov izziv – podpiranje menedžerjev pri razvijanju kompetenc in njhovi uporabi pri pristopu ravnanja z ljudmi.  

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

1. september 2019 – 31. avgust 2022

ŠTEVILKA PROJEKTA

2019-1-SI01-KA202-060391

PRIČAKOVANI UČINEK WELLyja

Končni rezultat projekta bo nov profil delovnega mesta menedžerja dobrega počutja na delovnem mestu tako z vidika družbe kot podjetij. Iz vidika podjetij manjši stres na delovnem mestu izboljša produktivnost in zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih. Z družbene perspektive se delež ekonomsko neproduktivnega in produktivnega časa v človekovem življenju izboljša, zaradi zmanjšanja časa bolezni, brezposelnosti in/ali predčasne upokojitve.

  • Uvajanje politik na področju duševnega zdravja in blaginje na delovnem mestu;
  • Izboljšanje duševnega zdravja in zmanjšanje odsotnosti zaradi bolezni pri delovno aktivnem prebivalstvu;
  • Pozitiven vpliv na produktivnost in ekonomske rezultate delovnih mest.