ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

WELLy

Καθορίζοντας το επαγγελματικό προφίλ του manager για την ευεξία στο χώρο εργασίας και την καταπολέμηση του άγχους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετικά με το WEELy

Το Project WELLy πραγματεύεται τις επιπτώσεις του φυσικού και ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Είναι σημαντική η χαρτογράφηση των απαραίτητων ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένας manager για να είναι σε θέση να εφαρμόσει μια σωστή προσέγγιση για την πρόληψη προσωπικού και τη μείωση του άγχους στην εργασία. Αφού προσδιοριστούν οι ικανότητες που απαιτούνται, θα μπορεί να προσδιοριστεί το πλαίσιο υγείας και ευημερίας των εργαζομένων.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεδομένης της εκθετικής αύξησης των ζητημάτων άγχους που σχετίζονται με την εργασία και της διάδοσης της κατάθλιψης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, το πρόγραμμα WELLy στοχεύει να καθορίσει το ρόλο του manager ευεξίας στην εργασία (Work Wellbeing Manager WWM) που θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των καθημερινών εργασιών να είναι όσο το συνατόν δίκαιες και υγιείς για τον κάθε εργαζόμενο, ώστε να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα ζωής στη δουλειά εντός του οργανισμού και σε όλες τις οικονομίες.Το WEELy:

Το WEELy:

  • ενθαρρύνει μία προορατική προσέγγιση και επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι manager για τη μείωση των προβλημάτων στρες στον χώρο εργασίας
  • εισάγει το προφίλ του Manager Work Wellbeing και αναπτύσει αντίστοιχο εκπαιδευτικό μάθημα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διαβάστε τα τελευταία μας νέα και μάθετε περισσότερα.

FINDING THE MEANING IN YOUR WORK THE IKIGAI PHILOSOPHY

Βρίσκοντας Νόημα στην Εργασία σας: Η Φιλοσοφία Ικιγκάι

Πολλές ώρες εργασίας, ξαφνικές αλλαγές, μονότονα και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, που πολλές φορές τα κάνουμε για χρόνια χωρίς να λάβουμε καμιά ανατροφοδότηση απ’ τον εργοδότη μας. Αυτά είναι μόνο κάποια απ’…
The Importance of Having Employee Wellbeing Practices at the Workplace

Πρακτικές Ευεξίας στον Χώρο Εργασίας και η Σημασία τους

Οι πρακτικές ευεξίας των εργαζομένων θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσταστο κομμάτι ενός χώρου εργασίας. Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ευεξία των εργαζομένων τους βοηθάνε να χειρίζονται καλύτερα το άγχος, να…
How to Improve your Well-being through Work-Life Balance

Ενισχύστε την Ευεξία με την Ισορροπία της Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Η ευεξία μας καθορίζει την υγεία και την ευτυχία μας. Με ένα ισχυρό αίσθημα ευεξίας, είναι δυνατό να ξεπεράσουμε πολλά από τα προβλήματά μας και να πετύχουμε τους στόχους μας. Γι’ αυτό…