Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
office well being

Η σημασία της ευεξίας στο χώρο εργασίας

Η ευεξία είναι κάτι το οποίο κάθε ζωντανό ον προσπαθεί να κατακτήσει και πολλές έρευνες στο πεδίο αυτό έχουν καταδείξει ότι ένας βασικός στόχος των οργανισμών πρέπει να είναι το να βοηθούν τους εργαζομένους τους σε αυτή τη διαδικασία, καθώς η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και επιτυχία του οργανισμού μπορεί να εξαρτάται από την ευεξία των εργαζομένων. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του ότι η ευεξία εμπεριέχει πολλές πτυχές της ζωής μας, από τη γενική κατάσταση της υγείας μας, την πνευματικότητα, την ικανοποίηση που αντλούμε από την εργασιακή μας ζωή, και τις οικογενειακές και κοινωνικές μας σχέσεις, μεταξύ πολλών άλλων. Αυτές οι πτυχές της ζωής μας συντελούν στην ευεξία μας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια πιο θετική προοπτική για τη ζωή, σε  αυξημένα επίπεδα ενέργειας και στην απόκτηση κινήτρου για να γίνουν τα πράγματα πιο αποτελεσματικά και με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. 

Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευεξία στο τρέχον επίπεδο ή ιδανικά να αυξήσουμε τη συνολική ευημερία των εργαζομένων, οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερους πόρους για να κατανοήσουν το πώς ακριβώς μπορούν να βελτιωθούν τα επίπεδα ευεξίας. Στο έργο WELLy, εξετάσαμε διάφορους ερευνητικούς τομείς και σύγχρονες τακτικές που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή την καταπολέμηση του εργασιακού άγχους. Η έκθεση αποτελεσμάτων που δημιουργήθηκε από το έργο WELLy καλύπτει μελέτες περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών, διάφορες αναφορές και νομοθετικά πλαίσια από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εταίρους του έργου, όπως Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Ισπανία, ενώ εξετάζει επίσης ορισμένες περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, εστάλησαν ηλεκτρονικές έρευνες σχετικά με το θέμα της οργανωτικής ευημερίας σε 48 χώρες της ΕΕ. 

Με βάση την έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές που συλλέχθηκαν στην έκθεση αποτελεσμάτων, δημιουργήσαμε ένα Διευθυντικό Επαγγελματικό Προφίλ και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τις κύριες ικανότητες που απαιτούνται από έναν/μια Υπεύθυνο/η Εργασιακής Ευεξίας, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που ενσωματώνει διάφορες προσεγγίσεις, όπως η διαχείριση της διαφορετικότητας και η διαχείριση της ισότητας των φύλων. Η έκθεση αποτελεσμάτων επικεντρώνεται σε διάφορα ήδη επικυρωμένα προγράμματα κατάρτισης, αντλεί από αυτά ό, τι λειτουργεί και προσθέτει σε αυτά πράγματα που λείπουν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξετάζει το πώς διάφοροι παράγοντες, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι ευθύνες και η αυτονομία των επικεφαλής, των ομάδων εργασίας και των ατόμων, επηρεάζουν τις καταστάσεις άγχους στο χώρο εργασίας και παρέχει διάφορες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των καταστάσεων αυτών.  

Έλλειψη ευκαιριών, κακές συνθήκες εργασίας και προσεγγίσεις ηγεσίας, έλλειψη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκαταλήψεις και στερεότυπα είναι μερικοί από πολλούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς, προσωπικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες, οι οποίοι καλύπτονται στην έκθεση αποτελεσμάτων και είναι γνωστό ότι σχετίζονται άμεσα με την ευεξία των εργαζομένων. Προσκαλούμε όσους/ες ενδιαφέρονται να διαβάσουν περισσότερα σε σχέση με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το άγχος στο χώρο εργασίας, στην επερχόμενη πλήρη έκθεση των ευρημάτων και των συστάσεων μας. 

Οι πόροι και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων, υποστηρίζονται από επιστημονική έρευνα και με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, οι υπέυθυνοι/ες εργασιακής ευεξίας ή οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για να βελτιώσουν την ποιότητα της προσωπικής αλλά και των γύρω τους ενασχόλησης με την εργασία, καθώς και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις  και οικογενειακές ζωές, κάτι το οποίο έχει επίσης αποδειχθεί ότι οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα ασθενειών, στρες, κατάθλιψης και άγχους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, μπορεί να αποφευχθεί το τελικό στάδιο του στρες (δηλαδή το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης “burnout”), το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απουσία που σχετίζεται με το άγχος και αυξημένο κόστος που σχετίζεται με την υγεία για τον οργανισμό. Η πρόληψη αυτών των αρνητικών επιπτώσεων του στρες και η διατήρηση της ευεξίας δεν είναι εύκολη, καθώς περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες τους οποίους δε μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως. 

Ωστόσο, το άγχος μπορεί να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό και είναι σημαντικό όχι μόνο να αφαιρεθούν οι αρνητικοί παράγοντες άγχους, αλλά και να ενισχυθούν εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ευεξία, κάτι που είναι το ίδιο σημαντικό για τους υγιείς και μη υγιείς ανθρώπους. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορούν να εξασκηθούν στο σπίτι ατομικά, όπως η άσκηση, η τήρηση ημερολογίου, η διαχείριση του χρόνου, ο διαλογισμός και η ξεκούραση. Δεδομένου ότι η ανάπαυση προορίζεται για το περιβάλλον του σπιτιού, είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα κατά του άγχους και στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς πολλοί άνθρωποι, επιστρέφοντας στο σπίτι κουρασμένοι από τη δουλειά δεν έχουν την ενέργεια ή το κίνητρο να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από ξεκούραση προκειμένου να ανακουφίσουν το άγχος τους.  

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, εάν αυτά τα είδη προγραμμάτων κοστίζουν περισσότερο από ό, τι πραγματικά αξίζουν για μια εταιρεία, κάτι που φαίνεται να ισχύει στην αρχή, αλλά μελέτες έχουν αποδείξει ότι εκτός από το ότ βελτιώνεται η ζωή των εργαζομένων, μακροπρόθεσμα το κόστος εξισορροπείται από τα κέρδη. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα κέρδη να αντισταθμίσουν το κόστος, λόγω της ευεξίας που δημιουργεί ένα πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό περιβάλλον. Είναι καλή ιδέα τουλάχιστον να δοκιμάσετε κάποια τέτοια μαθήματα κατάρτισης, ενώ θα μπορούσατε ενδεχομένως να το καταστήσετε υποχρεωτικό για επιχειρηματίες, διευθυντές, επόπτες και εκπροσώπους των εργαζομένων. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους αυτά τα είδη προγραμμάτων μπορούν να γίνουν λιγότερο δαπανηρά και άμεσα προσβάσιμα από οποιαδήποτε τοποθεσία σε όλο τον κόσμο. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα είναι όλο και πιο ευρέως διαθέσιμα στο διαδίκτυο και με την πληρωμή των συνδρομών, το περιεχόμενο μπορεί να παραμείνει εκεί επ ‘αόριστον, επιτρέποντας ευέλικτα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την πρόσβαση στο περιεχόμενο από μια φορητή συσκευή, με τη μορφή διαφορετικών αρχείων πολυμέσων και φιλική προς το χρήστη διαπεφή. Αυτή η ψηφιακή πρόσβαση σε μαθήματα κατάρτισης πιθανώς να μην μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά μπορεί να μειώσει το κόστος και να εξοικονομήσει χρόνο με δραστηριότητες που δεν χρειάζεται να γίνουν με φυσική παρουσία. 

Η κοινωνία αλλάζει με έναν όλο και γρηγορότερο ρυθμό, τα επιχειρηματικά και εργασιακά μας περιβάλλοντα αναδιαρθρώνονται διαρκώς ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της τεχνολογίας. Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν φέρει πολλές τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ανθυγιεινά επίπεδα άγχους για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα για εκείνους που μεγάλωσαν χωρίς τεχνολογία ή εκείνους που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με αυτές τις αλλαγές. Λόγω της δυσκολίας προσαρμογής σε ένα γρήγορο και απρόβλεπτο περιβάλλον, η πιθανότητα να δημιουργεί η τεχνολογία πρόσθετο στρες στο μελλοντικό χώρο εργασίας δεν είναι κάτι απίθανο να συμβεί. Γι ‘αυτόν τον λόγο, είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή για τους οργανισμούς να αρχίσουν να επενδύουν περισσότερο στην ευεξία των υπαλλήλων τους, κάνοντάς τους έτσι πιο ευτυχισμένα και παραγωγικά μέλη μιας ολοένα και πιο ψηφιακής κοινωνίας.