Skoči na vsebino

7 strategij za izboljšanje zdravja in dobrega počutja vaših zaposlenih

Vsako podjetje se lahko ponaša s tem, da je dober delodajalec. Toda tudi če imate v mislih najboljše namene za vaše zaposlene, lahko vaša organizacija kljub vsemu škodi zdravju in dobremu počutju zaposlenih zaradi načina organizacije dela. Delovni pogoji in zahteve delovnega okolja so velik vir stresa za številne zaposlene, raziskave pa so pokazale, da lahko načrtovanje dela močno vpliva na dobro počutje in zdravje zaposlenih kakor tudi na stroške zdravstvenega varstva.

Dobra novica za menedžerje je, da obstajajo izvedljivi načini za preoblikovanje dela, ki podpira dobro počutje in prinaša dolgoročne koristi tudi organizaciji. Nedavne raziskave kažejo, da strateško spreminjanje pogojev na delovnem mestu za spodbujanje dobrega počutja delavcev ne le izboljša zdravje delavcev, ampak lahko prinese tudi koristne poslovne rezultate, kot so izboljšana delovna uspešnost (vključno z večjo produktivnostjo) in nižja raven izgorelosti zaposlenih.

S podporo fundacije Robert Wood Johnson so bile pred kratkim pregledane in sintetizirane raziskave o posebnih delovnih pogojih, ki vplivajo na dobro počutje zaposlenih. Za tem so bili razviti okviri in komplet orodij »zasnova dela za zdravje«, ki ga lahko delodajalci uporabijo za prenovo svojih delovnih praks na načine, ki koristijo zdravju tako zaposlenih kot tudi organizaciji. Dobro izhodišče je razmisliti o sprejetju naslednjih sedmih pristopov:

1. Delavcem dajte večji nadzor nad tem, kako opravljajo svoje delo.

Raziskave kažejo, da je premajhna presoja glede opravljenega dela povezana ne le s slabšim duševnim zdravjem, ampak tudi z višjimi stopnjami srčnih bolezni. Še več, kombinacija visokih delovnih zahtev in nizkega nadzora nad delom znatno poveča tveganje za sladkorno bolezen in smrt zaradi srčno-žilnih vzrokov. Tudi relativno majhne spremembe v avtonomiji delavcev lahko vplivajo na dobro počutje zaposlenih. Študija v klicnem centru za pomoč strankam je na primer pokazala, da je zagotavljanje več usposabljanja zaposlenih, z namenom prevzema novih nalog in samostojnega reševanja več pritožb strank, izboljšalo tako dobro počutje zaposlenih kot njihovo uspešnost pri delu.

2. Omogočite zaposlenim večjo prilagodljivost glede tega, kdaj in kje delajo.

Več študij je pokazalo, da večja prilagodljivost ali nadzor nad njihovim urnikom dela izboljša njihovo duševno zdravje. To lahko vključuje preprosto dovolitev različnih začetnih in ustavljenih časov ter lažje menjavanje izmen delovnih mest, ki jih je treba opraviti na kraju samem.

3. Povečanje stabilnosti urnikov delavcev.

Številna maloprodajna in storitvena podjetja danes uporabljajo “pravočasno” načrtovanje, da poskušajo uskladiti delovno silo z nihajočim povpraševanjem. Toda neredni, nepredvidljivi urniki delavcem na prvi liniji otežujejo upravljanje osebnega življenja in družinskih obveznosti. Raziskave ugotavljajo, da se pri delavcih, ki imajo tako nepravilen delovni urnik, pojavljajo številni negativni rezultati – vključno s slabšo kakovostjo spanja in večjo čustveno stisko.

Nasprotno pa je študija pri Gapu pokazala, da lahko večja stabilnost urnika koristi tako podjetjem kot zaposlenim. Povečanje stabilnosti urnika za delavce je povzročilo 7 % povečanje povprečne prodaje sodelujočih trgovin in 5 % povečanje produktivnosti dela. Dodatna stabilnost je izboljšala tudi kakovost spanja in zmanjšala stres med zaposlenimi z otroki.

4. Zaposlenim omogočite prepoznavanje in reševanje težav na delovnem mestu.

Če imajo zaposleni priložnost, da sodelujejo pri izboljšavah na delovnem mestu, je to lahko učinkovit pristop k spodbujanju njihovega dobrega počutja. Študija zdravnikov, pomočnikov zdravnikov in medicinskih sester je pokazala, da so tisti, ki so bili povabljeni k sodelovanju v strukturiranem procesu ugotavljanja in reševanja težav na svojem delovnem mestu, pokazali manjšo stopnjo izgorelosti in povečanje zadovoljstva pri delu. Zaposleni, ki so imeli priložnosti za skupno reševanje problemov, so tudi manj verjetno rekli, da želijo zapustiti svoja delovna mesta, kar je ključna prednost za organizacije, ki poskušajo obdržati dragocene zaposlene.

5. Imejte zaposlenih dovolj oseb, tako da bodo delovne obremenitve razumne.

Raziskave so pokazale, da lahko visoke delovne zahteve – na primer dolge ure ali pritisk na zelo uahtevno ali hitro delo – močno vplivajo na zdravje in dobro počutje zaposlenih. Številne študije pravzaprav ugotavljajo, da visoke zahteve skupaj z nizkim nadzorom ustvarjajo tveganja za zdravje, vključno z višjimi stopnjami simptomov depresije, visokega krvnega tlaka in bolezni srca in ožilja. Zaposlovanje za razporeditev zahtev se morda zdi drago, vendar delodajalci plačajo tudi ko izčrpani ali bolni zaposleni izgorejo, so odsotni ali odidejo.

6. Spodbujajte vodje v vaši organizaciji, da podprejo osebne potrebe zaposlenih.

Številni zaposleni so tudi skrbniki otrok ali starejših staršev in imajo koristi od nadzornikov, ki bolj podpirajo izzive, s katerimi se soočajo, ko poskušajo uskladiti svoje delo in osebno življenje. Študija v domovih za ostarele je pokazala, da so imeli zaposleni, katerih vodje so se bolj prilagajali njihovim družinskim potrebam, manj dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni in so tudi bolje spali. Delodajalci so imeli tudi koristi, ker so delavci, katerih vodje so imeli bili na usposabljanj za menežerje za povečanje vedenja o družini, poročali o večjem zadovoljstvu pri delu, boljši delovni uspešnosti in manjšem zanimanju za odhod z delovnega mesta.

7. Sprejmite ukrepe za spodbujanje občutka socialne pripadnosti med zaposlenimi.

Ustvarjanje delovne kulture, v kateri lahko zaposleni razvijajo podporne odnose s svojimi sodelavci, je lahko pomembna strategija za povečanje dobrega počutja delavcev. Raziskave so pokazale, da so takšni odnosi na delovnem mestu povezani z nižjo psihološko stisko, ki je pokazatelj slabega duševnega zdravja. Spodbujanje občutka družbene pripadnosti prav tako ni nujno zapleten ali drag predlog.

Dolgoročno bodo podjetja, ki skrbijo za zdravje in dobro počutje svojih zaposlenih, bolj verjetno imela zaposlene, ki skrbijo tudi za zdravje in dobro počutje podjetja. In to je rezultat, ki si ga želijo vsi dobri voditelji.

Vir: Erin L. Kelly, Lisa F. Berkman, Laura D. Kubzansky, in Meg Lovejoy, Harvard Business Review