Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
The Importance of Having Employee Wellbeing Practices at the Workplace

Πρακτικές Ευεξίας στον Χώρο Εργασίας και η Σημασία τους

Οι πρακτικές ευεξίας των εργαζομένων θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσταστο κομμάτι ενός χώρου εργασίας. Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ευεξία των εργαζομένων τους βοηθάνε να χειρίζονται καλύτερα το άγχος, να είναι χαρούμενοι και περισσότερο παραγωγικοί. Η καλή ψυχική και σωματική υγεία όπως και τα επίπεδα ικανοποίησης και αφοσίωσης, είναι όλα παραδείγματα καλής ευεξίας των εργαζομένων. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τι είναι η ευεξία των εργαζομένων και γιατί η καθιέρωση πρακτικών ευεξίας στον εργασιακό χώρο είναι σημαντική. είναι σημαντική η ύπαρξη πρακτικών ευεξίας στον εργασιακό είναι σημαντική.

Τι είναι η ευεξία των εργαζομένων;

Η ευεξία των εργαζομένων μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Σε γενικές γραμμές, η ευημερία είναι η ψυχική, σωματική, συναισθηματική και οικονομική υγεία. Στο χώρο εργασίας υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων θετικά ή αρνητικά. Για παράδειγμα, οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, οι αποφάσεις της διοίκησης, τα διαθέσιμα εργαλεία για την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά και οι πόροι στους οποίους έχουν πρόσβαση. Επιπλέον, άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι οι ώρες εργασίας, οι μισθοί και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Μεταξύ των εργαζομένων υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις αφού ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός και ξεχωριστός απ τον άλλο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πρακτικές ευεξίας που μπορούν να αξιοποιηθούν στον εργασιακό χώρο που βοηθούν σημαντικά να γίνει ο χώρος εργασίας περισσότερο παραγωγικός και “υγιής”.

Επίσης, υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευεξία των εργαζομένων. Το άγχος είναι ένας κοινός αρνητικός παράγοντας για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Το άγχος των υπαλλήλων μπορεί να πηγάζει από πολλά. Τις περισσότερες όμως φορές το άγχος των εργαζομένων σχετίζεται με τη στέγαση τους (το κόστος ζωής είναι ιδιαίτερα αυξημένο πλέον), την υγεία ή και την οικογένεια τους. Αυτοί είναι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με την εργασία, αλλά έμμεσα επηρεάζουν αρνητικά.

Δυστυχώς για τους εργοδότες, ειδικά γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ευεξία των υπαλλήλων τους, δεν έχουν έλεγχο στο τι συμβαίνει εκτός των ωρών εργασίας. Αφού, όμως, είναι ουσιαστικά αδύνατος ο έλεγχος του τι συμβαίνει εκτός γραφείου, οι επιχειρήσεις οφείλουν να καθιερώσουν πρακτικές ευεξίας στον εργασιακό τους χώρο. Μόνο έτσι μπορούν να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον η εργασία δεν αποτελεί αρνητικό κομμάτι στην ζωή των εργαζομένων.

Γιατί πρέπει εργοδότες πρέπει να ενδιαφέρονται για την ευημερία των εργαζομένων;

Η εργασία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός εργαζόμενου αφού δεν είναι λίγες οι ώρες που περνάει δουλεύοντας. Για το λόγο αυτό, οι εργοδότες πρέπει να φροντίζουν για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων τους. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι εταιρίες που ακόμη και σήμερα δεν έχουν θεσπίσει πρακτικές ευεξίας στον εργασιακό τους χώρο. Με τη θέσπιση ενός στρατηγικού πλάνου για την ευξεία στην εργασία,οι εργαζόμενοι θα νιώσουν ότι οι προσπάθειες τους εκτιμώνται αλλά και πως υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης. Έτσι, θα επιτευχθεί η ενεργότερη συμμετοχή των εργαζομένων και θα τους ενθαρρύνει να πετύχουν τους στόχους τους.

Οι πολλές ώρες δουλειάς, η κούραση και οι χαμηλοί μισθοί είναι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων. Το θετικό όμως είναι πως πλέον υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων που μιλούν ανοιχτά για το πως η αδιαφορία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους βλάπτει προσωπικά.

Η ευημερία των εργαζομένων είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα βασικό συστατικό για την επιτυχία κάθε εταιρίας. Ακόμα κι αν η επιχείρησή σας είναι μικρή ή σε διαφορετικό κλάδο, θα δείτε πως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τη βελτίωση του χώρου εργασίας. Συνέπεια του παραπάνω είναι και βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων σας.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές ευεξίας των εργαζομένων που εφαρμόζονται παγκοσμίως, μπορείτε να ξεκινήσετε να διαβάζετε την έρευνα του έργου WELLy “Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης της Ευεξίας στον Χώρο Εργασίας“.