Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Stress - The enemy of companies and workers

ΣΤΡΕΣ – Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η πίεση στο χώρο εργασίας είναι συνήθης και κάθε τύπος εργασίας να έχει στοιχεία και στιγμές που δημιουργούν άγχος. Όπως για παράδειγμα η πίεση να τηρηθούν προθεσμίες ή να εκπληρωθούν βραχυπρόθεσμες και σημαντικές υποχρεώσεις. Αλλά αν το στρες γίνει χρόνιο, μπορεί να γίνει επιβλαβές τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά για τους υπαλλήλους.

Επομένως, καθώς οι εργαζόμενοι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στη δουλειά, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φυσικού και ψυχοκοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων είναι αναγκαία. 

Σύμφωνα με το νόμο του Yerkes-Dodson, όταν ένας εργαζόμενος εγείρεται και δημιουργείται ένταση, η απόδοσή του/της σε μια συγκεκριμένη εργασία αυξάνεται. Όσο αυτή η ένταση αυξάνεται, τόσο και η απόδοση συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία. Αλλά σε περίπτωση δημιουργίας υπερβολικής έντασης, επέρχεται το στρες και μειώνεται η παραγωγικότητα.

Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες, όπως αυτή που διεξήχθη στο Towers Watson, έδειξαν πως σε εταιρείες με εργαζομένους που πάσχουν από αυξημένο στρες, οι περισσότεροι από τους μισούς (57%) ανέφεραν ότι ήταν μη παραγωγικοί. Αντίθετα, στους εργαζομένους με χαμηλό στρες, μόνο ένας στους δέκα (10%) δήλωσε χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ οι μισοί δήλωσαν αυξημένη προσήλωση στον στόχους της εταιρίας και υψηλή παραγωγικότητα. Άλλα ευρήματα της έρευνας αυτής ήταν ότι ότι το στρες τους έκανε να χάσουν μέρες δουλειάς. Οι υπάλληλοι με υψηλό στρες είχαν κατά μέσο όρο 4-6 ημέρες ασθενείας, έναντι 2-6 ημερών ημερών για τους εργαζόμενους με χαμηλό στρες.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν παράγοντες και στοιχεία που αυξάνουν το στρες των εργαζομένων, όπως τα ακόλουθα:

 • Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας
 • Οι χαμηλοί μισθοί
 • Οι λίγες ή ανύπαρκτες ευκαιρίες ανάπτυξης
 • Η μη ελκυστική ή απαιτητική εργασία
 • Οι συγκρούσεις ή οι ασαφείς προσδοκίες απόδοσης και έλλειψη ελέγχου στις αποφάσεις που σχετίζονται με την εργασία
 • Η αναντιστοιχία μεταξύ των προσωπικών αξιών και αυτών του οργανισμού

Είναι σημαντικό να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το στρες και να αναζητάμε έναν “υγιή” χώρο εργασίας καθότι με την πάροδο του χρόνου, το χρόνιο εργασιακό άγχος μπορεί να μετατραπεί σε ψυχολογικό σύνδρομο όπως η εξουθένωση. Αυτό φέρνει σημάδια όπως αίσθηση αναποτελεσματικότητας, κυνισμό και ολική εξάντληση. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν πτυχές όπως:

 • Η ενθάρρυνση και η δυνατότητα των εργαζομένων να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους για επιχειρηματικούς σκοπούς,
 • Τα καθήκοντα πρέπει να είναι εφικτά, συγκρίσιμα με την ικανότητα και την ικανότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τους πόρους των εργαζομένων,
 • Τα καθήκοντα και οι στόχοι να είναι συγκεκριμένοι και σαφώς καθορισμένοι,
 • Η αξιολόγηση της συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις της εταιρείας,
 • Να ενθαρρύνονται οι σχέσεις εκτός εταιρείας, όπως δείπνα ή εκδρομές.

Εν κατακλείδι, το στρες δεν είναι καλός σύμμαχος για τις εταιρείες, διότι μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά και ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, πολλές σημαντικές εταιρείες εργάζονται για να μειώσουν το επίπεδο άγχους των εργαζομένων τους και να αυξήσουν την απόδοση τους με τη δημιουργία ενός υγιούς, σωστού και ισορροπημένου τρόπου ζωής μεταξύ των εργασιακών τους ευθυνών, της οικογενειακής τους ζωής και της κοινωνικής ζωής των εργαζομένων τους