Skoči na vsebino

2. MEDNARODNI PROJEKTNI SESTANEK WELLy

V torek, 15. septembra 2020, smo se na 2. mednarodnem projektnem sestanku zbrali vsi partnerji projekta WELLy. Sestanek bi predvidoma moral biti izveden v mesecu maju 2020, vendar je bil zaradi zaradi covid-19 prestavljen na mesec september, prav tako se je zaradi tega spremenila tudi sama časovnica projektnih aktivnosti. Zaradi trenutnih okoliščin je 2. mednarodni sestanek potekal v virtualnem okolju preko aplikacije MS Teams, na njem pa so bili predstavljeni vsi dosedanji rezultati WELLy projekta in dela.

Do sedaj je bila izvedena analiza stanja počutja na delovnem mestu v vseh partnerskih državah, Evropski uniji in Združenih državah Amerike, ki je povzela vso literaturo in prikazala študije primerov podjetij, ki se trudijo zagotavljati dobro počutje v svoji organizaciji in obravnavajo vpliv fizičnega in psihosocialnega delovnega okolja na dobro počutje in zdravje svojih zaposlenih. Opravljena je bila tudi empirična raziskava, s katero smo pridobili podatke neposredno od podjetij, tako od njihovih zaposlenih kot tudi delodajalcev. Vsi pridobljeni podatki predstavljajo podlago za opredelitev strokovnega profila menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu in za opredelitev programa usposabljanja, ki bo dokončan in objavljen na WELLy spletni strani v začetku leta 2021. Program usposabljanja bo razvit za pomoč pri pridobivanju ključnih kompetenc, ki jih potrebuje menedžer dobrega počutja na delovnem mestu.

Vsi rezultati in novice bodo na voljo tudi na naši projektni spletni strani: https://welly-project.eu/sl/domov/, za več novic in obvestil pa nas lahko spremljate tudi preko vseh naših projektnih socialnih omrežjih.