Skoči na vsebino
Manager vs leader

Menedžer ali vodja?

V poslovnem okolju je običajno, da lastnosti vodje implicitno pripišemo tudi menedžerju, kot da bi bila koncepta teh dveh besed popolnoma enaka. Čeprav sta obe osebi postavljeni na isti ravni korporativne hierarhije, nimata enakih nalog in se na različne načine spopadata s svojimi delovnimi nalogami. V vsakem primeru pa mora direktor podjetja imeti menedžerske in vodstvene lastnosti, če želi biti uspešen v poslovnem svetu. Delo menedžerja zahteva spretnosti, primerne za upravljanje določene korporacijske strukture, da postane stabilnejša in organizirana, hkrati pa vseeno še vedno pripravljena na inovacije, spremembe in prilagajanje spreminjajočim se delovnim in osebnim razmeram in potrebam, kar je delo vodje.

Poglejmo si bolj podrobno, katere so glavne razlike med tema dvema vlogama.

1. Menedžer upravlja, vodja inovira.

Menedžer sledi določenemu upravljavskemu modelu in ima nalogo strukturirati, organizirati in spremljati naloge, povezane z določenim delom. Njegova glavna naloga je, da optimizira delovni proces, v katerega je postavljen, in skuša “naoljiti zobnike”, da bo delovno območje pod njegovo odgovornostjo in skrbjo bolj produktivno.

Vodja pa sledi osebnemu, izvirnemu modelu. Njegova naloga je imeti makroskopski pogled, oblikovati strukturo “od zgoraj” in jo po prilagoditi novim potrebam če bi to bilo potrebno. Bolj je usmerjen v reševanje problemov kot v izvajanje nalog; delajte za spremembe!

Če povzamemo, menedžer odgovorja na vprašanja “kako?” in “kdaj?”, vodja pa na “kaj?” in zakaj?”.

2. Menedžer se osredotoča na strukturo, vodja pa na upravljanje s človeškimi viri.

Menedžer organizira postopke in upravlja delovne tokove in obremenitve, njegov fokus je na produktivnosti. Na osebje gleda glede na njihovo funkcijo, enako kot na zobnike v zapletenem sistemu, v katerem so posamezniki pogosto prezrti. Iz tega razloga njegova vloga temelji na nadzoru.

Vodja pa je osredotočen na človeške vire, poskuša spodbuditi njihovo motivacijo, spodbuja spoštljiv pristop z ustvarjanjem prijetnega sodelovalnega ozračja, ki je bistvenega pomena za vodenje ekipe. Podpira zaposlene v njihovih težavah, poskuša vrednotiti njihove ideje in obvladuje konflikte.

Ravno zato vloga vodje temelji na vzpostavljanju in spodbujanju odnosov zaupanja.

3. Menedžer se ukvarja s področjem svojih kompetenc, vodja pa mora sodelovati z različnimi področji v podjetju.

Kot smo videli, se menedžer ukvarja z vodenjem delovne strukture, usmerjene v izvajanje določenih nalog. To pomeni, da mu je dodeljeno določeno strokovno področje z nalogo, da postane bolj učinkovito ali produktivno.

Ravno nasprotno temu, mora biti vodja, ki ima pogled na podjetje in je kadrovsko usmerjen, sposoben komunicirati z vsemi sektorji podjetja, da bi lahko bolje vodil svoje zaposlene in rešil težave, ki se lahko pojavijo v razmerju med področji, kjer so zahtevane različne kompetence.

4. Vodja je tudi menedžer; menedžer ni vedno vodja.

Menedžer in vodja sta dve različni poklicni figuri, ki sta postavljeni na isto raven korporacijske hierarhije, vendar predstavljata dva različna načina izvajanja enake vloge. Iz tega razloga bo vodja, ki ima zgoraj opisane veščine, nujno tudi menedžer. Nasprotno temu, pa vsak menedžer ni vodja, saj ni nujno, da razvije tiste sposobnosti, ki so značilne tudi za vodjo.

Ta zadnja točka poudarja potrebo po vključitvi dveh strokovnjakov v isto vlogo. Saj se ne izključujeta, temveč se dopolnjujeta. Pomembni sta tako za razvoj poslovanja kot za dobro počutje zaposlenih in menedžerjev.

Ta potreba se je pojavila zlasti v zadnjih letih kot rezultat razvoja trga dela, širjenja preko državnih meja, tekmovanje z veliko več podjetji in trgi ter vedno večjemu poudarku dobrega počutja delavcev in dobrih medosebnih odnosov na ravni podjetja. Na podlagi tega napredka so se znanstvene raziskave osredotočile na veščine, ki bi jih moral imeti ali razviti vsak menedžer, da bi bil hkrati tudi dober vodja in se uspešno soočal z novimi izzivi, ki se pojavijo.

Pravi vodja zna komunicirati na jasen in empatičen način, zna ustvariti ustrezno klimo sodelovanja, spodbuja ustvarjalnost in motivira zaposlene, ceni ljudi in njihove sposobnosti … pravi vodja ne ukazuje, ampak deluje kot vodnik za svoje sodelavce.

Kaj pa tvoj šef? Kakšen je on ali ona? Menedžer ali vodja?