Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
WELLY THE WORK WELLBEING MANAGER PROFESSIONAL PROFILE

WELLY – Το Επαγγελματικό προφίλ του Υπεθύνου Εργασιακής Ευεξίας

Ο Ορισμός του Επαγγελματικού Προφίλ του Υπεύθυνου Εργασιακής Ευεξίας και του Προγράμματος Εκπαίδευσης είναι το δεύτερο αποτέλεμα του έργου WELLY. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης ήταν να περιγράψει το Επαγγελματικό Προφίλ του Υπεύθυνου Εργασιακής Ευεξίας και να ορίσει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να επιτελέσει τον επαγγελματικό του ρόλο με επάρκεια. Συγκεκριμένα, ανέλυσε τους τομείς ικανοτήτων και τα επαγγελματικά καθήκοντα αυτού του νέου επαγγελματικού προφίλ που είναι υπεύθυνο για την εργασιακή ευεξία.

Τομείς Ικανοτήτων

Το επαγγελματικό προφίλ του Υπεύθυνου Εργασιακής Ευεξίας έχει περιγραφεί σύμφωνα με 7 τομείς ικανοτήτων που αναλύονται αναλύεται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Οι 7 τομείς ικανοτήτων που αναγνωρίστηκαν είναι:

 1. Επικοινωνία
 2. Αναλυτική και κριτική σκέψη
 3. Δημιουργία σχέσεων και συναισθηματική νοημοσύνη
 4. Στρατηγική και οργανωτική ηγεσία
 5. Andragogy, μεθοδολογίες μεταφοράς γνώσης και υποστήριξης
 6. Διαχείριση αναπηρίας και πολυπολιτισμικότητας
 7. Διαχείριση άγχους και εργασιακής ευτυχίας

Εργασιακά Καθήκοντα

Αναλύθηκαν τα καθήκοντα και οι εργασίες μέσα σε ένα οργανισμό για τα οποία είναι αρμόδιος ο Υπεύθυνος Εργασιακής Ευεξίας και ορίστηκε μια λίστα 10 Εργασιακών Καθηκόντων:

 1. Αξιολόγηση των πραγματικών συνθηκών εργασίας
 2. Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι φιλικό και ενδιαφέρον
 3. Την ανάπτυξη καλών σχέσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό
 4. Την ενσωμάτωση καλών πρακτικών για την ισότητα, πολυπολιτισμικότητα και την ενσωμάτωση
 5. Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για ένα δίκαιο και υγιή εργασιακό χώρο
 6. Τη διαχείριση προγραμμάτων ευεξίας και υπηρεσιών
 7. Να είναι υπεύθυνος/η για τις αναφορές των προγραμμάτων ευεξίας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και των πληροφοριών
 8. Τη συνεργασία με τους επικεφαλής άλλων εταιριών για την αποφυγή ασθενειών με την ταυτόχρονη βελτίωση της υγείας γενικότερα
 9. Την παρουσίαση νέων και αναφορών σχετικά με την πρόοδο των εργαζόμενων και πως βελτιώθηκε η ζωή τους από την αρχή της υπολοποίησης των προγραμμάτων υγείας
 10. Να είναι υπεύθυνος/η τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ευεξία

Για να διαβάσετε το “Επαγγελματικό προφίλ του Υπεθύνου Εργασιακής Ευεξίας και τον ορισμό του Προγράμματος Εκπαίδευσης”, κάντε κλικ εδώ.

Μάθετε περισσότερα για το έργο, τους στόχους και τις δραστηριότητές του στην επίσημη ιστοσελίδα.